t ��0 � � � � � � ��)6� � � � � � �� � � � �� � � � �� � � � �4� 4� 6�zS�9{9��o���w�OQ��_̵�$p�q��O� _)� ~ H‰LQ}PTU¿o—÷^»­4ßR. Gmõ�úçğ!iøU0Tt'—L5’[şFê¦}G8]Öál;¦šÁïz÷̒˪˜GXWp�s9 ÇnÌ !§“ÌvÓôÖ‹¿”¡��Ã;À–ƒÜ–#=Áv#=µœÅıs`¯…ÔzœÚŒ¶\ëÀ½ m!Ô˜)Şw#'¤7k|$ıG�¶s˜±!B�UÜ&WëÕ¼˜¨ÀCòµYo,íL–`¹ìƒâ™¶UT„Éj(%«Õ�¶“5®¨!^zõNî½é6{wr¯–™Ûyïär�¯&ãëø²Jp}’/Õò•O¤É6ÖÄš?fíd.Ü°.ğ~#©Vû:`FHzì-¤jŸOâ|Õ ÒâÓÉ4R⦨>î>.…mö¯Ã¥ğúç,¿ßVõ#v2�ŠİŞFíÕ¯&�áö0c»N^T“Ôáµ›,')�OæÍ3$Å$EnÔ!Ø“¹ñ>Äw]®+Í¢HâÆg/£ÕV’ï7uúgË¢„w_&Ê$ø½®{xgÓ-èîVv‡�†•¾•­‹:C(A¤İòˆÑ䪨7±ªa³üñTT±»Ï§0VcÈ!æ.íÂwàÒ6;‹ëz»‚¿‹}\/¤ÀéÀOäó —’®wú6,%�0¹Øn¶Ul~-Ôû€NÇ6ø•!�º`„çoö¿ ¥£3£ endstream endobj 15 0 obj << /Type /Encoding /Differences [ 9 /space 39 /quotesingle 96 /grave 128 /Adieresis /Aring /Ccedilla /Eacute /Ntilde /Odieresis /Udieresis /aacute /agrave /acircumflex /adieresis /atilde /aring /ccedilla /eacute /egrave /ecircumflex /edieresis /iacute /igrave /icircumflex /idieresis /ntilde /oacute /ograve /ocircumflex /odieresis /otilde /uacute /ugrave /ucircumflex /udieresis /dagger /degree 164 /section /bullet /paragraph /germandbls /registered /copyright /trademark /acute /dieresis /notequal /AE /Oslash /infinity /plusminus /lessequal /greaterequal /yen /mu /partialdiff /summation /product /pi /integral /ordfeminine /ordmasculine /Omega /ae /oslash /questiondown /exclamdown /logicalnot /radical /florin /approxequal /Delta /guillemotleft /guillemotright /ellipsis /space /Agrave /Atilde /Otilde /OE /oe /endash /emdash /quotedblleft /quotedblright /quoteleft /quoteright /divide /lozenge /ydieresis /Ydieresis /fraction /currency /guilsinglleft /guilsinglright /fi /fl /daggerdbl /periodcentered /quotesinglbase /quotedblbase /perthousand /Acircumflex /Ecircumflex /Aacute /Edieresis /Egrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Igrave /Oacute /Ocircumflex /apple /Ograve /Uacute /Ucircumflex /Ugrave 246 /circumflex /tilde /macron /breve /dotaccent /ring /cedilla /hungarumlaut /ogonek /caron ] >> endobj 16 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F8 /Encoding 12 0 R /BaseFont /Helvetica >> endobj 17 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F6 /FirstChar 9 /LastChar 255 /Widths [ 333 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 333 271 474 667 510 740 604 238 354 354 500 667 271 344 271 281 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 271 271 667 667 667 354 975 531 563 521 604 510 448 594 615 292 292 583 479 729 615 615 542 615 552 448 500 594 542 852 604 542 500 375 281 375 583 500 333 479 542 427 542 469 292 479 531 260 260 521 260 813 531 521 542 542 396 396 396 531 479 708 479 479 448 389 566 389 667 280 531 531 521 510 615 615 594 479 479 479 479 479 479 427 469 469 469 469 260 260 260 260 531 521 521 521 521 521 531 531 531 531 500 400 427 510 521 350 556 531 738 738 1000 333 333 0 823 615 0 668 0 0 542 611 0 0 0 0 0 302 333 0 719 521 354 271 667 0 556 0 0 510 510 1000 333 531 531 615 844 781 500 1000 500 500 271 271 667 0 479 542 125 667 302 302 552 552 510 271 271 500 990 531 510 531 510 510 292 292 292 292 615 615 0 615 594 594 594 260 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 ] /Encoding 15 0 R /BaseFont /ADCDHM+Gilconbld /FontDescriptor 19 0 R >> endobj 18 0 obj << /Filter /FlateDecode /Length 959 /Subtype /Type1C >> stream 5�����L�8'�����ñ����W`M��F��U���R��Ny�����y�U`u���I"��ZI��d�5k��J6l$K��*����θԣ�XA. % l a�|� $7$ 8$ H$ If gd � � � � � � � s ��$7$ 8$ H$ If ^��gd � � � $7$ 8$ H$ If gd[0 g kd* $$If �l � � ��% �) l a�|�f4yt�( " d�y�9e�c5O[��j�����?ҫ�k��[�F��P�l*�V�ze= �a��#�GBipV��F1�=�ܔM�ު!f��ZUO/"m/�Fj#mz�E:�as:v�мy��{bFȼ?0��h��?o�x{c�H�IE�ZZ�C����n����4��4����������t��)-˦O���Zp(�e��.���9��R���(1������l|���c���$$��-�.y(�]GH,7$xϝ����� �KA���P����OlA��@|�א*�iD��кS�F�f��-W�5�X�)��B,�6��>�����ix���9L��fY��4]�A�i�wOP�]�-0i;���N���lo��������1�%h3E���ªN.`���F[ړ�����/�bKrP�5cT9b��`o��C���>�3��\с4�%� C��� * " Separate sections are allotted for separate entities, thus making multitasking a whole lot easier. 336 0 obj <>stream ! With the exception of PDF files, all lesson plan templates can be amended using the desktop application that they were created in. . V H 7 . ) �9���;�2�`0.rpn$�&�)�������#/�O�Z����p^S$8 l a�|�ytK{ $If gd � $If gd�p3 $a$ � � � � � � � � � $If gd g kd� $$If �l � � ��% �)

Introduction To Computers And Office Automation Calicut University Pdf, Tp-link Archer C9 Range, Bdo Vanadium Node, Clix Box Fight Map Code, Cottages For Sale Northern Ontario, How To Set Radio Stations In Toyota Rav4, Aqa Gcse Geography Textbook Pdf, Ford Focus Wagon 2007, St Ignatius Football, Mxr Micro Amp, Godsmack Cover Album, How To Update Netflix On Samsung Smart Tv, Esmt Berlin Acceptance Rate, Cottages For Sale Northern Ontario, German Longsword For Sale, Shetland Ponies For Sale In Pa, Atc Harpers Ferry, Sainsbury's Prosecco Magnum, Five Boroughs Summer Ale Calories, Waterfalls To See, Tims Ford Dam Boat Ramp, Fragaria Virginiana Fruit, How To Complete Class 11 Syllabus In 1 Month, Mesa County Bars, 2 Inch Schedule 20 Pvc Pipe Near Me, Enemy Front System Requirements, Sms Lucknow Fee Structure, Funny Pastor Appreciation Quotes,